Jesteś tutaj

Model złoża Gulfaks

Tytuł projektu: 
Gulfaks 3D model

Złoże ropy i gazu Glufaks jest położone w norweskiej części kontynentalnego szelfu Morza Północnego. Od 1986 roku jest eksploatowane przez Statoil. Złoże jest klasycznym przykładem szelfowego systemu pułapek w zrotowanych blokach uskokowych o południkowej rozciągłości. Złoże o powierzchni 47 km2 jest zlokalizowane w bloku koncesyjnym 34/10, 175km na północny zachód od Bergen.

Zestaw danych geologicznych, geofizycznych i petrofizycznych wraz z finalnym modelem statycznym został udostępniony do powszechnego uzytku jako demo programu Schlumberger Petrel. Model strukturalny został tu zaprezentowany jako przykład systemu uskokowego ze zwizualizowanym parametrem na powierzchniach uskoków.

 

 

Podziękowania dla firmy Schlumberger za licencje programu Petrel udostepnione w donacji naukowo-dydaktycznej dla PIG-PIB.