Szanowni Państwo,

Przedstawiamy prototypową wersję przeglądarki modeli geologicznych „Geo3D”. Wszelkie uwagi związane z wyglądem, funkcjonalnością oraz sposobem wizualizacji modeli geologicznych będą dla nas cenne i przyczynią się do udoskonalenia i rozwoju narzędzia. Zachęcamy do kontaktu geo3d@pgi.gov.pl

Zespół projektowy

Prezentowane modele są zgeneralizowane i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek decyzji komercyjnych lub innych. Prosimy o zapoznie się z zasadami korzystania z informacji sektora publicznego.

Geologia 3D

Geologia z natury rzeczy opisuje obiekty trójwymiarowe. Nierzadko są to bryły o bardzo skomplikowanej budowie - np. krawędzie płyt litosferycznych. Jeszcze do niedawna jedynym praktycznym sposobem przedstawienia zarówno prostej, jak i skomplikowanej budowy geologicznej było tworzenie serii dwuwymiarowych map i przekrojów geologicznych. Dziś jednak zaawansowane narzędzia IT umożliwiają nam coraz precyzyjniejsze odwzorowanie geologii dowolnego obszaru, na dowolnej głębokości, w postaci wirtualnych obiektów 3D (modeli geologicznych 3D).

Współpraca

Jednostki nadzorujące i finansujące