Jesteś tutaj

Informatyczny system rejestracji zagrożeń wodnych w Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawskim wysadzie solnym (Centralna Polska)

Autorzy: 
Jacek CHEŁMIŃSKI, Maciej TOMASZCZYK, Marcin SŁODKOWSKI, Grzegorz CZAPOWSKI, Grzegorz MISIEK
Cytowanie: 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 24, z. 3/2: 185-198
Streszczenie: 

Opracowano koncepcję budowy systemu informatycznego dla rejestracji (458 zarejestrowanych zjawisk) i oceny potencjalnego ryzyka wystąpień zagrożeń wodnych w kopalni soli Kłodawa w kłodawskim wysadzie solnym. System ten, wykorzystujący proste, sprawne i dostępne oprogramowania, pozwala na:

— cyfrową archiwizację danych geologicznych, górniczych i geodezyjno-kartograficznych oraz wykorzystanie ich do różnych interpretacji np. wykresy aktywności zjawisk wodnych czy gazowych,

— budowę modeli 3D rozmieszczenia zagrożeń wodnych czy gazowych na tle infrastruktury podziemnej kopalni oraz wybranych elementów budowy geologicznej.

Docelowo system ten pozwoli na stworzenie szczegółowych modeli 3D i 4D budowy geologicznej dla wybranych partii złoża oraz całościowych modeli wysadu solnego w obrębie obszaru górniczego kopalni Kłodawa.

Interpretacja danych z bazy oraz stworzonych modeli pomoże w: (a) ocenie ryzyka wystąpienia nowych i aktywizacji starych zagrożeń wodnych i gazowych w kopalni oraz (b) racjonalnym planowaniu kierunków prac wydobywczych i przygotowaniu koncepcji funkcjonowania kopalni w przyszłości.