Jesteś tutaj

HDR

Tytuł projektu: 
Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce
Rodzaj: 
Krajowy
Rok rozpoczęcia: 
2010
Rok ukończenia: 
2013
Kierownik projektu: 
Adam Wójcicki
Główny zleceniodawca: 
Ministerstwo Środowiska
Źródło finansowania: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawowym zadaniem przedsięwzięcia było wskazanie obszarów i struktur geologicznych o najkorzystniejszych warunkach do lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych. Pośrednim celem realizacji projektu było wzbogacenie bazy danych parametrów petrofizycznych skał, w tym parametrów termicznych oraz wykonanie badań geofizycznych, które umożliwiłyby uszczegółowienie przestrzennych modeli kompleksów skalnych. Precyzja i solidność wykonania tych prac mają decydujące znaczenie dla prawidłowej oceny modelowanych struktur.

http://www.pgi.gov.pl/images/geologia3d/pic/hdr3.jpg
Fig. 1. Model strukturalno-parametryczny w domenie zarówno czasu jak i głębokości dla potencjalnie prognostycznego obszaru w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego.

Poszukiwanie struktur geologicznych perspektywicznych dla geotermii wiąże się z wieloetapowymi badaniami modelowymi, począwszy od interpretacji profili sejsmicznych poprzez budowanie modelu strukturalnego w domenie czasu i jego konwersję głębokościową w oparciu o model prędkościowy, aż do konstrukcji stochastycznych modeli litologicznych oraz rozkładu wybranych parametrów petrofizycznych.

Dane pozyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia stanowią istotną informację, przydatną do planowania i realizacji przyszłych programów kartografii wgłębnej. Rezultaty interpretacji zebranych danych geologicznych w trakcie czas są wykorzystywane do lokalizacji obszarów o potencjale cieplnym spełniającym kryteria bilansowości.

Rezultaty badań będą wykorzystywane przez Ministerstwo Środowiska, jednostki administracji rządowej i samorządowej, potencjalnych przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem ciepła skał oraz przez placówki naukowe prowadzące badania w zakresie nauk o Ziemi (m.in. wydziały uniwersyteckie i Instytut Nauk Geologicznych PAN).

Więcej informacji na stronie projektu:  Strona HDR