Jesteś tutaj

Ewa Szynkaruk

Doktorat: 2004. Dyplom w zakresie nauk o Ziemi, Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku, Miasto Meksyk.

Praca doktorska: Tectonic implications of geomorphologic and structural characteristics of the Morelia–Acambay fault system, central Trans-Mexican Volcanic Belt.

Magisterium: 1998. Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Praca magisterska: Tektonika doliny Sanu w rejonie Tworylnego (Bieszczady).

 

Zainteresowania

Moja obecna działalność, skupiona wokół tworzenia przestrzennych modeli budowy geologicznej, wyrasta z zainteresowania tektoniką i geologią strukturalną w skali mezo – w szczególności procesem powstawania i rozwoju sieci uskokowych. Badając te zjawiska zdałam sobie sprawę, jak bardzo metody analityczne w przestrzeni trójwymiarowej różnią się od klasycznej pracy na mapach i przekrojach – co spowodowało, że jedyną sensowną drogą stało się skierowanie uwagi na modelowanie geologiczne 3D. W ostatnich latach angażuję się również w koordynację projektów dotyczących przestrzennego modelowania struktur geologicznych – a tym samym w zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania 3D w kartografii geologicznej.

Wybrane publikacje

 • Szynkaruk E., Żuk T., Małolepszy Z., Ryżyński G., Rudnicki A., Majer E., Jaros M., 2019 – in press. Polish Geological Institute. Synopsis of Current Three-dimensional Geological Mapping and Modeling in Geological Survey Organizations, 2nd Edition.
 • Szynkaruk E., Małolepszy Z., Głuszyński A., 2018. Presentation of complex geological structures in the PGI-NRI 3D model viewer “Geo3D”. CETEG: 16th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups, 18-21 April 2018, Rytro, Polska.
 • Szynkaruk E., Małolepszy Z., 2018. 3-D Geological mapping of sedimentary basins in Poland. Konferencja Resources for Future Generations, June 16–17, 2018, Vancouver, British Columbia, Kanada.
 • Małolepszy Z., Szynkaruk E., 2018. New opportunities and challenges in 3-D geological mapping in Poland. Workshop Extended Abstracts, Konferencja Resources for Future Generations, June 16–17, 2018, Vancouver, British Columbia, Kanada.
 • Żuk T., Małolepszy Z., Szynkaruk E., 2018. An analogue GPR study of the Permian fanglomerates from Zygmuntówka Quarry near Chęciny, Holy Cross Mountains, southern Poland, for construction of a training image for multiple point simulations. Geological Quarterly, 62(4).
 • Małolepszy Z., Szynkaruk E., Stępień U., Gogołek T. 2016. 3D Regional Geological Modelling In Poland. Konferencja 3rd European meeting on 3D geological modelling, 16 June Wiesbaden, Niemcy.
 • Małolepszy Z., Szynkaruk E., 2015. Quantification of structural uncertainties in multi-scale models; case study of the Lublin Basin, Poland. Geophysical Research Abstracts, 17, EGU General Assembly 2015, Wiedeń, Austria.
 • Małolepszy Z, Dąbrowski M., Mydłowski A., Żuk T., Szynkaruk E., Tomaszczyk M., Adamuszek M., Chełmiński J., Gogołek T., Jasiński Ł, Kozdrój W., Nowacki Ł., Olkiewicz P., Słodkowski M., Sydor P., Stępień U., Wyrwalska U., Modelling The Geological Structure Of Poland – Approach, Recent Results And Roadmap. Workshop Extended Abstracts, GSA Annual Meeting, October 31, 2015, Baltimore, Maryland, AER/AGS Special Report 101.
 • Garduño-Monroy V.H., Pérez-Lopez R., Israde-Alcantara I., Rodríguez-Pascua M.A., Szynkaruk E., Hernández-Madrigal1 V.M., García-Zepeda M.L., Corona-Chávez P., Ostroumov M., Medina-Vega V.H., García-Estrada G., Carranza O., Lopez-Granados E., Mora Chaparro J.C., 2009. Paleoseismology of the southwestern Morelia-Acambay fault system, central Mexico. Geofísica Internacional 48(3): 319-335.
 • Jarosiński M., Papiernik B., Szynkaruk E., 2014. Koncepcja rozwoju cyfrowego modelowania budowy geologicznej Polski. Przegląd Geologiczny, 62(12).
 • Szynkaruk E.,  Garduño-Monroy V.H., Bocco G., 2004. Active fault systems and tectono-topographic configuration of the central Trans-Mexican Volcanic Belt. Geomorphology 61: 111– 126.
 • Mastella L., Szynkaruk E., 1998. Analysis of the fault pattern in selected areas of the Polish Outer Carpathians, Geological Quarterly, 42: 263–276.