Jesteś tutaj

CCS

Tytuł projektu: 
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania
Rodzaj: 
Krajowy
Rok rozpoczęcia: 
2008
Rok ukończenia: 
2012
Kierownik projektu: 
Adam Wójcicki
Główny zleceniodawca: 
Ministerstwo Środowiska
Źródło finansowania: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Parametryczny model rozkładu skał zbiornikowych i uszczelniających w obrębie utworów karbonu basenu lubelskiego został wykonany w ramach krajowego programu badawczo-rowzojowego "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania".

Zastosowanie stochastycznych metod symulacji ma na celu przedstawienie modeli układów sekwestracyjnych oraz wyznaczenie stref i struktur o optymalnych własnościach uwzględniając podstawowe kryteria geologiczne oraz bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko.

Źródłem danych, w oparciu o które opracowany został model, są profile następstwa wyróżnionych poziomów autorstwa Marii I. Waksmundzkiej. W przypadku modelu układu sekwestracyjnego istotne znaczenie mają systemy skał zbiornikowych zamknięte od góry i jednocześnie uszczelnione lateralnie skałami ekranującymi.

 
Finalna wersja modelu rozkładu skał kolektorskich i uszczelniających wraz z rozkładem dla rejonu Lubelszczyzny.

Więcej informacji na stronie projektu: http://skladowanie.pgi.gov.pl