You are here

Urszula Stępień

Ph.D .: 2006. Diploma in the field of Earth sciences, Faculty of Geology, University of Warsaw, Warsaw.

Professional interests

My professional interests focus on geological data exchange, their standardization, and interoperability. Difficulties in compiling, comparing and analyzing spatial data were the inspiration of my professional interests. Participation in the OneGeology International Initiative of Geological Surveys and Organizations, established in 2007 in Brighton, kick-started my adventure with testing and implementation of the GeoSciML geological data exchange standard in PGI-NRI.

I use the experience gained as a result of international cooperation for preparing 1: 1000,000 and 1: 500,000 scale geological maps – the projects that I coordinate. Since 2007, I participate in the implementation of the INSPIRE European Directive for the development and publication of metadata as well as in harmonization and transformation of reference geological data.

 

Selected publications

  • Szynkaruk E., Stępień U., 2018. Poland – country update. W: 4 th European Meeting on 3D Geological Modelling, Orléans 21-23 February 2018, s. 15.
  • Chełmiński J., Czapowski G., Małolepszy Z., Nowacki Ł, Rosowiecka O., Stępień U., 2016. Integracja wgłębnych danych geologicznych i geofizycznych w celu uszczegóławiania budowy geologicznej wysadów solnych na przykładzie wysadu Łanięta (Integration of subsurface data for refinement of geological structure of salt diapirs; Łanięta salt diapir case). Przegląd Solny/Salt Review. t. 12, s. 98-113.
  • Małolepszy Z., Szynkaruk E., Stępień U., Gogołek T., 2016. 3D Regional Geological Modelling In Poland. Konferencja 3rd European meeting on 3D geological modelling, 16 June Wiesbaden, Niemcy.
  • Tomaszczyk M., Małolepszy Z., Szynkaruk E., Chełmiński J., Gogołek T., Nowacki Ł., Stępień U., 2016. Regional 3D models of Lublin basin and Gorzow block – approach and lessons learned. W: 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predna Hora, 28.04-01.05.2016. Bratislava: CETEG.
  • Lewandowski P., Słodkowski M., Stępień U., 2016. OneGeology vs EGDI – zintegrowane mapy geologiczne (OneGeology vs EGDI – integrated geological map data). W: Wyzwania polskiej geologii. 3. Polski Kongres Geologiczny, Wrocław, 14-18.09.2016 r. Tom kongresowy /red. naukowa Jurand Wojewoda; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Wrocław: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2016 . - s. 214-216.
  • Małolepszy Z, Dąbrowski M., Mydłowski A., Żuk T., Szynkaruk E., Tomaszczyk M., Adamuszek M., Chełmiński J., Gogołek T., Jasiński Ł, Kozdrój W., Nowacki Ł., Olkiewicz P., Słodkowski M., Sydor P., Stępień U., Wyrwalska U., 2015. Modelling The Geological Structure Of Poland – Approach, Recent Results And Roadmap. Workshop Extended Abstracts, GSA Annual Meeting, October 31, 2015, Baltimore, Maryland, AER/AGS Special Report 101.
  • Chełmiński J., Czapowski G., Małolepszy Z., Nowacki Ł., Stępień U., Szynkaruk E., 2015. Modele geologiczne 3D - integracja danych geologicznych i innych danych przestrzennych na przykładzie cyfrowego modelu geologicznego pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego, wysadu solnego Inowrocław i modelu Kopalni Kłodawa (Data integration within 3D geological models - case studies of Lublin Basin, Inowrocław salt diapir and Kłodawa Salt Mine). W: XX Międzynarodowe Sympozjum Solne "Quo vadis sal": Górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku. Bochnia, 7-10 X 2015 / XX International Salt Symposium "Quo vadis sal": Salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21st century. Bochnia, 7-10 X 2015 / red. Grzegorz Czapowski [et al.]. [S.l.] : Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego [etc.], 2015. s. 100-102
  • Chełmiński J., Czuryłowicz K., Morawski W., Nowacki Ł, Stępień U., Szynkaruk E., Tomaszczyk M., Żarski M., 2012. 3D detailed geological model of urban area of the city of Warsaw (Poland) as a source of environmental information . W: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012. 5-10 August 2012, Brisbane, Australia / Brisbane, Australia: Australian Geosciences Council, 2012. s. 3306
  • Stępień U., Gałązka D., Pielach M., Piotrowska E., Przasnyska J., Słodkowski M., Tekielska A., 2013. OneGeology - geologia jedna! (OneGeology - common geology!). Przegląd Geologiczny. Vol. 61, nr 1, s. 40-44.
  • Myciuk K., Przasnyska J., Słodkowski M., Stępień U., Tekielska A., 2012. Standardy OneGeology-Europe jako podstawa specyfikacji danych geologicznych w INSPIRE (OneGeology-Europe standards as a basis for INSPIRE geological data specification). Roczniki Geomatyki. T. 10, z. 2, s. 65-70.