Jesteś tutaj

Wizualizacja własności skał

Tytuł projektu: 
Wizualizacja własności skał
Rodzaj: 
Międzynarodowy
Rok rozpoczęcia: 
2014
Rok ukończenia: 
2020

Testowy model prostego wysadu solnego do wizualizacji własności/parametru P soli. Patametr P jest tu losową wartością testowej własności skały. Parametr ten w chwili obecnej może być tylko wyświetlony na powłoce bryły. Trwają prace nad wizualizacją własności skał wewnątrz warstwy na przekrojach przez bryły modelu. Prace rozwojowe obejmują wizualizację gridu 3D (Voxet) w formie chmury punktów. Przewidujemy publikację pierwszych wyników pod koniec roku 2019.

Aby wyświetlić parametr P należy rozwinąć drzewo obiektów i zaznaczyć P.

Poniżej inny przyklad z prac rozwojowych prezentujący porowatość [%] skały zbiornikowej.