Jesteś tutaj

Przestrzenny model utworów eocenu numulitowego pomiędzy Doliną Małej Łąki a Doliną Lejową w Tatrach

Autorzy: 
Maciej TOMASZCZYK, Jacek RUBINEWICZ, Agnieszka BORECKA
Cytowanie: 
Przegląd Geologiczny, 57: 68–71
Streszczenie: 

Metody matematycznego opisu, komputerowej symulacji oraz wielowymiarowej wizualizacji danych to narzędzia, dzięki którym osiągnięto nową jakość w dziedzinie badań skorupy ziemskiej. Przestrzenne modele geologiczne są obecnie na świecie powszechnie stosowane zarówno na użytek badań naukowych, jak i przemysłu wydobywczego (Mallet, 2008). Dlatego w celu wiernego odtworzenia wgłębnej budowy geologicznej utworów eocenu numulitowego pomiędzy Doliną Małej Łąki a Doliną Lejową w Tatrach Zachodnich skonstruowano przestrzenny model geologiczny tego obszaru.

W niniejszej publikacji wykorzystano rezultaty wykonania tematu Opracowanie metodyki numerycznego modelowania wgłębnej budowy geologicznej jednostek górskich w oparciu o archiwalne dane powierzchniowe (nr tematu 61.9001.0601.99.9), finansowanego ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji na działalność statutową PIG.