Jesteś tutaj

Marta Tomaszczyk

Magisterium: 2009. Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Specjalizacja: Tektonika i Kartografia Geologiczna

Moje główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z ruchami masowymi, w szczególności na wpływie właściwości podłoża skalnego na charakterystykę morfologiczną oraz proces inicjacji i rozwoju osuwisk. W ramach pracy doktorskiej analizuję zależność pomiędzy elementami budowy geologicznej a obecnością osuwisk w kontekście opracowywania lokalnych map podatności osuwiskowej z wykorzystaniem GIS i 3D modeli geologicznych. Poza klasyczną kartografią geologiczną i analizą strukturalną, którą wykorzystuję w pracy terenowej, zajmuję się również zastosowaniem technik teledetekcyjnych do interpretacji budowy geologicznej. Dodatkowo w trakcie swojej pracy byłam zaangażowana w projekty obejmujące kartografię powierzchniową, budowę wgłębnych modeli przestrzennych oraz strukturalne profilowanie rdzeni wiertniczych połączone z analizą geofizyki otworowej pod kątem interpretacji struktur tektonicznych.

 

Nagrody i wyróżnienia

Stypendium J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wyniki w nauce dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Geologii za rok 2012/2013

 

Wybrane publikacje

  • Tomaszczyk M., Małolepszy Z., Szynkaruk E., Chełmiński J., Gogołek T., Nowacki Ł., Stępień U., 2016. Regional 3D models of Lublin basin and Gorzow block – approach and lessons learned. W: 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predna Hora, 28.04-01.05.2016. Bratislava: CETEG.
  • Małolepszy Z, Dąbrowski M., Mydłowski A., Żuk T., Szynkaruk E., Tomaszczyk M., Adamuszek M., Chełmiński J., Gogołek T., Jasiński Ł, Kozdrój W., Nowacki Ł., Olkiewicz P., Słodkowski M., Sydor P., Stępień U., Wyrwalska U., 2015. Modelling The Geological Structure Of Poland – Approach, Recent Results And Roadmap. Workshop Extended Abstracts, GSA Annual Meeting, October 31, 2015, Baltimore, Maryland, AER/AGS Special Report 101.