Jesteś tutaj

Baza danych oraz szczegółowy model geologiczny 3d dla podziemnego składowania CO2 w rejonie Bełchatowa na przykładzie struktury Budziszewic

Autorzy: 
Jacek CHEŁMIŃSKI, Łukasz NOWACKI, Bartosz PAPIERNIK, Maciej TOMASZCZYK
Cytowanie: 
Biuletyn PIG,2010, 439: 53–58
Streszczenie: 

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z programem ich monitorowania wymagała budowy bazy danych oraz stworzenia modeli struktur geologicznych będących potencjalnymi zbiornikami CO2. Archiwalne i zinterpretowane dane zapisano w bazie danych odpowiadającej wymaganiom oprogramowania tworzącego modele przestrzenne 3D. Zgromadzone dane pozwoliły na konstrukcję statycznych, przestrzennych modeli 3D, składających się z:

– modelu strukturalnego – powstał on na podstawie interpretacji dziewięciu czasowych profili sejsmicznych; zbudowano pięć horyzontów odpowiadających stropom toarku, pliensbachu, synemuru, kajpru oraz wapienia muszlowego oraz stworzono powierzchnie czterech uskoków zlokalizowanychwpołudniowej części obszaru; do budowy horyzontów oraz uskoków zastosowano algorytm interpolujący DSI;

– modelu stratygraficznego – obejmuje on pięć sekwencji stratygraficznych: górny toark, dolny toark, pliensbach, hetang–synemur i retyk, podzielonych na zmienną liczbę proporcjonalnych warstw;

– modelu litologicznego – opracowano go na podstawie krzywych litologicznych z otworów wiertniczych Budziszewice IG 1, Buków 1 oraz Zaosie 2; do jego opracowania wykorzystano sekwencyjny algorytm stochastyczny Sequential Indicator Simulation;

– przestrzennego modelu dystrybucji parametrów złożowych – do opracowania modelu zailenia (VSH) i porowatości efektywnej (Pe) wykorzystano stochastyczną warunkowaną (Conditional) technikę estymacji – Sequential Gaussian Simulation i jej modyfikacje Gaussian Random Function Simulation, dostosowane do szybkiego obliczania dużych modeli 3D.

Wypracowana przez zespół metodyka konstruowania statycznych modeli przestrzennych 3D wiąże prace informatyczne z umiejętnością posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym modelowanie przestrzenne 3D.

Doświadczenia zebrane podczas prac nad systemem informatycznym oraz przy budowie przestrzennego modelu 3D struktury Budziszewic pozwolą na znacznie sprawniejsze wyznaczanie kolejnych obszarów geologicznych, potencjalnie nadających się do składowaniaCO2.