You are here

System interaktywnej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych

Authors: 
Zbigniew MAŁOLEPSZY, Krzysztof WRÓBEL, Ryszard CHYBIORZ, Jerzy NITA
Citation: 
Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 2008
Abstract: 

Interaktywny system wielowymiarowej wizualizacji przestrzeni geologicznej, prezentuje próbę wypracowania standardu zobrazowania wgłębnych danych i struktur geologicznych w formie numerycznych modeli – trójwymiarowych (3D) map geologicznych. System wielowymiarowej wizualizacji przestrzeni geologicznej tworzy darmowy i ogólnodostępny program komputerowy Geo3D oraz serwis internetowy - Geowizualizacja 3D. Program komputerowy Geo3D jest autorską aplikacją stworzoną przez geologów. Służy do interaktywnej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych w formie trójwymiarowych obiektów reprezentujących jednostki stratygraficzne, litologiczne lub tektoniczne, opisane w pełni kartometrycznie w wymiarach X, Y i Z. Program, pozwala wypracować optymalne i intuicyjne metody numerycznej wizualizacji wielowymiarowej przestrzeni geologicznej. Jego interaktywność umożliwia nawet niedoświadczonemu w obsłudze komputera użytkownikowi sterować modelem – analizować budowę geologiczną struktur w różnych widokach, tworzyć pionowe przekroje geologiczne wzdłuż dowolnie wybranych linii prostych lub łamanych oraz „wirtualne” generować wiercenia (profile litostratygraficzne) o dowolnej lokalizacji. Serwis internetowy Geowizualizacja 3D http://geo3D.us.edu.pl jest pierwszym w Polsce i jeden z nielicznych w świecie serwisem sieciowym prezentujący trójwymiarowe mapy geologiczne z wykorzystaniem technologii VRML.

Głównym zastosowaniem systemu wielowymiarowej wizualizacji przestrzeni geologicznej w zakresie nauk o Ziemi, zdaniem autorów, powinna być geowizualizacja (zobrazowanie) zbiorów danych i struktur geologicznych, wykorzystywana zarówno w przebiegu procesów badawczych jak i w rozwiązywaniu praktycznych problemów przestrzennych. Wykracza ona poza możliwości prezentacji modelu budowy geologicznej na papierze czy nawet na dwuwymiarowym ekranie monitora i jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko „ładnymi obrazkami” jakimi na pozór wydają się efekty wielowymiarowej wizualizacji naukowej. Geologiczne mapy 3D zaprezentowano na przykładach „Przestrzennego modelu wgłębnej budowy geologicznej Polski” oraz modelu geologicznego Bloku Górnośląskiego.