You are here

Jacek Chełmiński

Inżynier  -  Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom;

  • Wydział ubezpieczenia w ochronie środowiska

praca dyplomowa „ Projekt techniczny bazy danych monitoringu zwykłych wód podziemnych”

Polskie Towarzystwo Informatyczne - PTI;

  • Studia podyplomowe – „Zarządzanie Systemami Informatycznymi”

praca dyplomowa „ Analiza ryzyka związana z projektem wdrożenia bilingowego systemu informatycznego”;

 

Zainteresowania zawodowe:

Inicjowałem i współtworzyłem (w początkowych latach) projekt techniczny ”Centralnej Bazy Danych Geologicznych” w PIG-PIB. W moim dorobku znajduje się opracowanie licznych baz danych w opartych o język SQL. Jestem współautorem publikacji o problemach wizualizacji 3D płytkich i głębokich struktur geologicznych. Kierowałem projektami wdrożeń systemów informatycznych oraz projektami w PIG-PIB m.in. ,, 3D cyfrowy  model geologiczny pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego".

Obecnie rozwijam zainteresowania związane z problematyką wizualizacji przestrzennych 3D oraz analizą danych geologicznych. Uczestniczę w projekcie „Trójwymiarowy, cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa” oraz kieruję projektem „Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap IV”.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Górników Solnych i współautorem opracowań dotyczących problematyki struktur solnych w Polsce.

 

Wybrane publikacje:

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ O ŚRODOWISKU (SIPOŚ) –- Prz. Geol., 57,  158-158, 2009 https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_02_22.pdf

3D MODELE GEOLOGICZNE I GEOCHEMICZNE POKLADOWEGO ZŁOŻA SOLI KAMIENNEJ W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ - MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W TYPOWANIU NAJLEPSZYCH MIEJSC POD LUGOWANIE KAWERN DO CELÓW MAGAZYNOWYCH Prz. Geol., 57,  787-788, 2009 https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_09_44.pdf

BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY MODEL GEOLOGICZNY 3D DLA PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA CO2 W REJONIE BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC ¬- Biuletyn PIG - nr 439/1 str. 53–58 2010

https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=46423

https://www.researchgate.net/publication/297455846_Database_and_detailed_3d_geological_model_for_CO2_underground_storage_in_the_beLchatow_region_a_case_study_of_the_budziszewice_structure

 

PRZESTRZENNY MODEL 3D WYSADU SOLNEGO INOWROCŁAW WRAZ Z OZNACZENIEM PRZEMIESZCZEŃ POWIERZCHNI TERENU PRZY WYKORZYSTANIU BADAŃ INTERFEROMETRYCZNYCH Salt Review, 9: 117–119, 2013 http://www.psgs.agh.edu.pl/files/1401215415_9f2091ec8454a4e0898c7dc713b14e70.pdf

INTEGRACJA WGŁĘBNYCH DANYCH GEOLOGICZNYCH I GEOFIZYCZNYCH W CELU USZCZEGÓŁAWIANIA BUDOWY GEOLOGICZNEJ WYSADÓW SOLNYCH NA PRZYKŁADZIE WYSADU ŁANIĘTA Salt Review, 2016, 12: 98–113 http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS4-15.pdf

ROZWÓJ SEDYMENTACJI UTWORÓW EWAPORATOWYCH CECHSZTYNU NA OBSZARZE ROWU MAZURSKO-LUBELSKIEGO (SE POLSKA) Salt Review, 2017, 13: 75–93 http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/07-PS5-Czapowski.pdf

Tomaszczyk M., Małolepszy Z., Szynkaruk E., Chełmiński J., Gogołek T., Nowacki Ł., Stępień U., 2016. REGIONAL 3D MODELS OF LUBLIN BASIN AND GORZOW BLOCK – approach and lessons learned. W: 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predna Hora, 28.04-01.05.2016. Bratislava: C

Chełmiński J., Czapowski G., Małolepszy Z., Nowacki Ł., Stępień U., Szynkaruk E., 2015  - MODELE GEOLOGICZNE 3D - INTEGRACJA DANYCH GEOLOGICZNYCH I INNYCH DANYCH PRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE CYFROWEGO MODELU GEOLOGICZNEGO POKRYWY OSADOWEJ BASENU LUBELSKIEGO, WYSADU SOLNEGO INOWROCŁAW I MODELU KOPALNI KŁODAWA(DATA INTEGRATION WITHIN 3D GEOLOGICAL MODELS - CASE STUDIES OF LUBLIN BASIN, INOWROCŁAW SALT DIAPIR AND KŁODAWA SALT MINE). W: XX Międzynarodowe Sympozjum Solne "Quo vadis sal": Górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku. Bochnia, 7-10 X 2015 / XX International Salt Symposium "Quo vadis sal": Salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21st century. Bochnia, 7-10 X 2015 / red. Grzegorz Czapowski [et al.]. [S.l.] : Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego [etc.], 2015. s. 100-102

Chełmiński J., Czuryłowicz K., Morawski W., Nowacki Ł, Stępień U., Szynkaruk E., Tomaszczyk M., Żarski M., 2012. 3D DETAILED GEOLOGICAL MODEL OF URBAN AREA OF THE CITY OF WARSAW (POLAND) AS A SOURCE OF ENVIRONMENTAL INFORMATION . W: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012. 5-10 August 2012, Brisbane, Australia / Brisbane, Australia: Australian Geosciences Council, 2012. s. 3306

Warunki występowania i wykształcenie ewaporatów górnego permu) cechsztyn na obszarze SE części monokliny przedsudeckiej (SW Polska) Salt Review, 2018, 14:29-53 http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-Czapowski.pdf