Jesteś tutaj

Modele

HDR

Podstawowym zadaniem przedsięwzięcia było wskazanie obszarów i struktur geologicznych o najkorzystniejszych warunkach do lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych. Pośrednim celem realizacji projektu było wzbogacenie bazy danych parametrów petrofizycznych skał, w tym parametrów termicznych oraz wykonanie badań geofizycznych, które umożliwiłyby uszczegółowienie przestrzennych modeli kompleksów skalnych. Precyzja i solidność wykonania tych prac mają decydujące znaczenie dla prawidłowej oceny modelowanych struktur.

Strony